Home Page Onze projecten

Scholieren

De jeugd heeft de toekomst. Zeker in het jongste land van Europa. Elk kind heeft recht op scholing, een schooltas, busgeld en schriften. Er zijn in Kosovo helaas gezinnen die niet de middelen hebben om dit te betalen voor al hun kinderen.

Welke toekomst heeft een kind dat niet eens fatsoenlijk naar school kan gaan? Stichting de Brug kent de situatie van veel gezinnen en probeert te helpen waar mogelijk. Bijvoorbeeld met het regelen van een schooltas, pennen en schriften of maandelijks busgeld.

Jongeren Kosovo
Ook ondersteunt De Brug jongeren die op Engelse les willen. Met goede kennis van de Engelse taal gaat de wereld letterlijk en figuurlijk voor ze open. Het is vaker voorgekomen dat jongeren die met onze ondersteuning Engels leerden, later voor ons vertaalwerk hebben gedaan.

Projectonderdelen van: Scholieren


Lesmateriaal per kind per schooljaar

lesmateriaal per kind

€ 40,-

Doneren

Bus naar school

Scholieren die in de afgelegen dorpjes rondom Gjakova wonen, moeten met de bus naar de middelbare school in Gjakova. Dit kost gemiddeld 1 euro per dag. Voor € 20,- per maand kan een kind vanuit een dorp een maand lang naar de middelbare school in de stad. Investeren in educatie is investeren in de toekomst.

€ 20,-

Doneren

Waar meest nodig

Er komen diverse educatievragen binnen bij De Brug. Het kan gaan om uiteenlopende dingen die met onderwijs te maken hebben: van schoenen zodat een kind naar school kan lopen tot aan de registratiekosten voor een vervolgopleiding. Waar meest nodig zorgt dat uw gift op de plek komt waar op dat moment behoefte aan is.

€ 25,-

Doneren