"Do small things with great love"

Stichting De Brug
Internationaal

Stichting de Brug Internationaal helpt wezen, weduwen en andere kwetsbare groepen in Kosovo en Noord-Albanië. Sinds de Kosovo-oorlog van 1999 biedt zij hulp aan met betrekking tot onderwijs, onderdak, kleding en voedsel.
Uitgangspunt voor het werk van Stichting De Brug Internationaal is terug te vinden in de Bijbel, in de brief van Jacobus staat in het 1e hoofdstuk vers 27: Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: ‘Omzien naar wezen en weduwen in hun nood’.

Lees hier meer over de ontstaansgeschiedenis van Stichting De Brug.

Onze missie

Stichting De Brug Internationaal draagt zorg voor wezen, weduwen, de allerarmsten en andere kwetsbare groepen. Naast armoedebestrijding is het ons streven om mensen financieel en emotioneel zelfstandig te maken. Hulp wordt gegeven ongeacht levensovertuiging, religie of etnische achtergrond en richt zich hoofdzakelijk op Kosovo en Noord-Albanië.

Deze doelstellingen worden bereikt door zo veel mogelijk samen te werken met betrouwbare lokale partners in diverse landen en reagerend op lokale initiatieven. Op deze manier wordt een breed draagvlak gecreëerd en ingesprongen op de lokale noden.

Onze visie

Onze visie is dat projecten lokaal gedragen worden, zodat ze effectief zijn en passend in de cultuur. Zowel bij onze projecten in Kosovo als in Noord-Albanië zetten we daarom zoveel mogelijk lokale mensen op sleutelposities.

Lokale initiatieven en zelfstandigheid worden aangemoedigd. Hierbij zal de stichting een faciliterende taak op zich nemen, vaak in de vorm van training, projectorganisatie, fondsenwerving en public relations.

In het verleden is dit reeds succesvol gebeurd in Albanië, Kazachstan en Rusland waar het door de stichting opgezette werk nu nog steeds doorgaat onder leiding van lokale organisaties.

Wie zijn wij

Stichting de Brug Internationaal helpt kwetsbare groepen in Kosovo en Noord-Albanië, met name op het gebied van armoedebestrijding, onderwijs en ouderenzorg. Uitgangspunt voor het werk van Stichting De Brug Internationaal is terug te vinden in de Bijbel, waar in Jacobus 1 vers 27 staat: Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: ‘Omzien naar wezen en weduwen in hun nood’ (Brief van Jacobus, 1e hoofdstuk vers 27)

Het bestuur bestaat uit vijf leden. Zij voeren hun functie op vrijwillige basis uit en ontvangen geen vergoeding of honorarium voor hun bestuurswerk. Stichting De Brug Internationaal heeft geen directie of medewerkers op de loonlijst. Door de onkosten laag te houden, kan zoveel mogelijk van de ontvangen gelden besteed worden aan de doelstelling.

Arie Rietveld

Voorzittter

Robin Bruins

Penningmeester

Viviane van der Bijl

Secretaris

Dignity

Ingrid van Diest

Projecten

Vacant

Verhalen met impact

Het project Day Care Centre in Gjakova is in volle gang…

Dankbaar voor snelle vervanging 4×4
Wat zijn we onder de indruk van de geweldige reacties op onze oproep voor een nieuwe tweedehands auto., nadat onze auto er na 22 jaar intensief gebruik mee op is gehouden.

Met de hulp van vele donateurs hebben we op 13 december de Volkswagen Amarok over kunnen dragen aan het team in Gjakova. Hartelijk dank aan een ieder die heeft bijgedragen. Zo kan het werk onder de allerarmsten gelukkig doorgaan deze winter!

Kerstpakketten voor 120 kinderen
Vanuit een kerk in Prizren kregen we het verzoek om kerstpakketten voor kinderen uit arme gezinnen te sponsoren. Een aantal van de kinderen lagen met de feestdagen in het ziekenhuis. Het cadeau en de aandacht van het team toverde een grote lach op hun gezicht! Met dank aan onze donateurs.

Deze kinderen hadden niet de mogelijkheid om op een andere manier een cadeautje met de Kerst te krijgen omdat hun ouders (vaak een alleenstaande moeder) niet in staat zijn goed voor hen te zorgen door ziekte, werkloosheid of diepe armoede. Dankzij onze donateurs kregen 120 zieke of kwetsbare kinderen een kerstcadea. Wat een geweldige manier om Kerst te vieren!

Updates

Day Care Center in Gjakova geopend.

ANBI Documenten

Beleidsplan en werkwijze van Stichting de Brug Internationaal. Via de link kunt u het beleidsplan downloaden, wij staan u graag te woord voor een toelichting.

"do small things with great love"

Nodig een spreker uit

Het werk van Stichting De Brug Internationaal is volledig afhankelijk van giften van particulieren, kerken en bedrijven.

Daarom verzorgen wij, op uitnodiging, spreekbeurten en presentaties in het hele land. Tijdens zo’n event vertellen we over het werk van de stichting in het algemeen en nemen we je mee in de missie. Wij ondersteunen het verhaal met een presentatie, zodat bezoekers een helder en duidelijk beeld krijgen van het werk.

Contact

Wij helpen kwetsbare groepen in Kosovo en Noord-Albanië

 

 

Churchill-laan 15

3844 BK Harderwijk

Nederland

KVK

411 198 17

IBAN

NL78INGB0000562283

RSIN

009 093 278

    “HELP ONS EEN POSITIEVE IMPACT TE MAKEN”